Nghiên Cứu Mới Nhất Về Sức Khỏe Sau Khi Trúng Số

Nghiên Cứu Mới Nhất Về Sức Khỏe Sau Khi Trúng Số

Tác động của việc trúng xoso mien nam đối với sức khỏe, đặc biệt là tình trạng thừa cân và béo phì, là nội dung chính của bài viết này. Một số nghiên cứu đã khảo sát tác động của thu nhập từ việc trúng số đến hành vi liên quan đến sức khỏe và kết quả thu được là không nhất quán.

Nghiên cứu của Lindahl (2005) chotsodep.net có được, việc trúng số và nhận được một số tiền lớn đã cải thiện sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, nghiên cứu của Apouey và Clark (2015) không tìm thấy bằng chứng về việc việc trúng số ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, nhưng lại có tác động đến sức khỏe tâm lý.

Nghiên cứu của Lindahl (2005) chotsodep.net có được, việc trúng số và nhận được một số tiền lớn đã cải thiện sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong.
Nghiên cứu của Lindahl (2005) chotsodep.net có được, việc trúng số và nhận được một số tiền lớn đã cải thiện sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong.

Cesarini và đồng nghiệp (2016) kết luận rằng, trong khi việc trúng số không có tác động đáng kể đến kết quả của trẻ em, sự gia tăng vốn giàu giảm nguy cơ béo phì.

Tác giả của bài báo, Costa-Font và Györi (2023), nhằm điều tra liệu tác động của việc trúng số đối với tình trạng thừa cân có giống như những tác động đã tìm thấy ở các kết quả sức khỏe khác không. Họ sử dụng dữ liệu về việc trúng số tại Vương quốc Anh, nơi một phần lớn dân số tham gia vào các cuộc trúng số. Phân tích của họ bao gồm yếu tố thời gian và yếu tố cố định cá nhân, cũng như các biến điều khiển có liên quan.

Phân phối của việc trúng số trong mẫu dữ liệu và với hầu hết cá nhân không báo cáo bất kỳ khoản tiền nào từ việc trúng số. Tác giả thu hẹp mẫu dữ liệu của họ chỉ cho những người chơi xổ số và khảo sát tác động của việc trúng số bất kỳ và số tiền trúng, bao gồm cả những khoản tiền lớn vượt quá £500.

Nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ tác động ngay lập tức của số tiền đột ngột vào khả năng bị thừa cân. Tuy nhiên, họ tìm thấy bằng chứng quan trọng về tác động trễ. Cụ thể, 12 tháng sau khi trúng số, cá nhân ít có khả năng bị thừa cân hơn. Ví dụ, một số tiền trúng số £10,000 có thể dẫn đến giảm 3 điểm phần trăm trong tỷ lệ béo phì, tương đương với mức giảm 5%. Hiệu ứng này thay đổi dựa trên giờ làm việc và trình độ học vấn.

Trong số những người có trình độ học vấn thấp (giáo dục tiểu học hoặc thấp hơn), việc trúng số dẫn đến giảm tình trạng thừa cân, mặc dù hiệu ứng không tuyến tính khi xét đến chỉ số khối cơ thể (BMI). Ví dụ, một khoản tiền đột ngột £1,000 có thể giảm tình trạng thừa cân từ 4,5-5 điểm phần trăm đối với những người có trình độ học vấn thấp, tương đương với mức giảm 7-8% so với tỷ lệ trung bình thừa cân.

Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy tác động tương tự đó đối với những người làm việc nhiều giờ (hơn 35 giờ một tuần). Điều này phù hợp với quan điểm rằng tác động của thu nhập đối với tình trạng thừa cân khác biệt đối với những người có thời gian hạn chế (những người có ít thời gian).

Ngoài ra, tác giả còn tìm thấy một sự tăng 2 điểm phần trăm trong khả năng tập thể dục của những người trúng số, điều này có thể giải thích sự giảm thừa cân trễ.

Nghiên cứu cho thấy việc trúng số không có tác động ngay lập tức đến tình trạng thừa cân, nhưng lại dẫn đến khả năng bị thừa cân giảm sau 12 tháng kể từ khi nhận được số tiền trúng. Các tác động này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giờ làm việc, trình độ học vấn và hành vi tập thể dục.

Đọc tiếp: Hai người chơi xổ số ở Ireland chia nhau 12,7 triệu euro sau trúng jackpot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *